زرد شدن مو بعد از دکلره  آموزشگاه آرایشگری

زرد شدن مو بعد از دکلره آموزشگاه آرایشگری

چرا زمانیکه شما موها را دکلره می کنید رنگ موها زرد می شود؟

چرا و بر چه اساس بعد از دکلره کردن موها، رنگ موها زرد می شود؟

علت زرد شدن رنگ موها چیست؟

پاسخگوئی به این سوال در ترکیب کردن رنگ مو بسیار به ما کمک می کند، فرض نمائید شما مویی را دکلره کردید در تایم 45 دقیقه، رنگ موها زرد می شود و یا مویی را دکلره کردید و در تایم 40 دقیقه موها را آبکشی کردید به شما رنگ زرد مایل به نارنجی داده چرا؟

برای پاسخ دادن به این سوال من با کمک این شکل ساده طرز قرار گرفتن رنگدانه های مو در داخل کوتیکول ساقه را به شما نشان می دهم .

همانگونه که در این شکل می بینید، رنگدانه های درون کوتیکول مو براساس بزرگی و کوچکی اندازه رنگدانه ها درون ساقه مو قرار می گیرند، رنگدانه های ریزتر و کوچکتر در قسمت تحتانی، درون ساقه مو قرار گرفته، و هر چه اندازه رنگدانه ها بزرگتر می شود، در قسمت بالاتر به ترتیب قرار می گیرند.

مواد دکلره وقتی به موها زده می شود فرایند رنگبری رنگدانه های مو شروع می شود و آرام آرام رنگدانه های قسمت بالا از مو خارج می شود.

در تایم 40 دقیقه، به شما رنگ نارنجی می دهد، کاملاً درست است، ولی در تایم 45 دقیقه، به شما رنگدانه زرد می دهد البته باز هم درست است چرا؟

رنگدانه زرد بدلیل اینکه ریزترین رنگدانه هست در تحتانی ترین قسمت کوتیکول مو قرار دارد و شما در تایم 45 دقیقه به رنگدانه زرد می رسید.

ضمن اینکه ترکیب آب اکسیژنه و دکلره شما هم تولید رنگدانه زرد می کند.

فرض کنیم ما 5000 عدد رنگدانه زرد داخل کوتیکول مو داریم ( البته عنوان این اعداد واقعی نیست بلکه برای درک بهتر مطلب بکار برده می شود عدد واقعی بسیار بیشتراست) .

بدلیل ترکیب اکسیدان و دکلره این عدد می شود سه برابر یعنی 15000رنگدانه زرد جالب است اکسیدان شما هر رنگی که باشد باز این اتفاق میافتد، چون خاصیت اکسیدان است و در واکنش شیمیایی تولید رنگدانه زرد می کند به همین دلیل رنگدانه زرد شما مقاوم ترهم شده است.

در اینجا بهترین و تنها راه حل استفاده از رنگدانه P در ترکیب آب اکسیژنه و پودر دکلره است.

دکلره مو

دکلره مو

دکلره مو

دکلره به معنی پاک کردن رنگ طبیعی مو گفته می شود این عمل زمانی صورت می پذیرد که قصد داشته باشیم رنگ موهای طبیعی را بیشتر از 3 درجه روشن ترکنیم.

فعل و انفعالات شیمیایی مو:

بعد از آغشته شدن مواد دکلره بر روی تارهای مو بدلیل وجود ماده آمونیاک درون مواد دکلره و ترکیب آن با اکسیدان فرآیند آزادسازی تشدید می شود.

این امر منجر به باز شدن کوتیکول تارهای مو می گردد و در نتیجه ترکیب حاصل از اکسیدان و مواد دکلره به صورت کاتالیزورعمل کرده و از غلظت دانه های طبیعی مو بتدریج می کاهد، تا جاییکه رنگ موها تغییر کرده و موها روشن می شود.

بطور کلی موها در مقابل دکلره واکنش متفاوتی از خود نشان می دهند، در بعضی از موها مواد براحتی در مو نفوذ می کند و در یک سری دیگر از موها نفوذ مواد دکلره بداخل مو مشکل ترمی باشد.

این مسئله به نوع ملانین موجود در مو بستگی دارد، بر این اساس ملانین های ساقه مو به دو دسته کلی تقسیم می شوند.

فئوملانین

مواد دکلره در این دسته از موها سریعتر عمل کرده همچنین این دسته از موها از قدرت روشن کنندگی بیشتری برخوردار می باشند.

با کمک مواد دکلره می توان این نوع موها را تا پایه 9 روشن نمود.

ائو ملانین

در موهای دارای ائو ملانین که موها برنگ مشکی می باشد میزان روشن کنندگی نسبت به دیگر دسته ها با دشواری بیشتری انجام می گیرد.

به همین خاطر در بی رنگ نمودن این دسته از موها باید عملیات رنگ بری تشدید تر صورت پذیرد.

از جمله، از مواد بیشتر استفاده گردد و مواد قویتری را بکار برد، همینطور مدت زمان مکث را باید طولانی تر نمود.