آئین نامه بهداشتی سالن های آرایشی

آئین نامه بهداشتی سالن های آرایشی

تعاریف زیادی از بهداشت شده است، در کوتاه ترین تعریف بهداشت عبارت است تامین سلامتی جهت رفاه فردی، احتماعی و تمام فعالیت های مرتبط با پیشگیری از بیماریها، بنا بر تعریف بهداشت برقراری سلامت از جمله وظایف قانونی و اخلاقی متصدیان و پرسنل سالن های آرایشی محسوب می شود و همه افراد در سالن های آرایشی نسبت به حفظ سلامت خود و دیگران، خود را مسئول دانسته و نسبت به هر چه ایمن تر ساختن محیط کار تلاش نمایند، لذا این امر باید در رفتار کلیه کارکنان در اجرای آئین نامه بهداشتی متجلی گردد.

متصدیان و کلیه کارکنان سالن آرایش موظف به دارا بودن گواهینامه بهداشتی از اداره بهداشت می باشند.

کلیه متصدیان و کارکنان سالن آرایش موظفند کارت معاینه پزشکی معتبر در محل کار خود داشته و هنگام مراجعه بازرسین اداره بهداشت ارائه نمایند.

متصدیان و کلیه کارکنان سالن آرایش موظفند رعایت کامل بهداشت فردی و نظافت عمومی محل کار خود را نموده و به دستوراتی که از طرف بازرسین بهداشت داده می شود عمل نمایند.

شستشوی دستها با آب و مواد شوینده بعد از هر اصلاح.

استحمام روزانه

مرتب بودن موهای سر و صورت

تمیز و مرتب بودن البسه

ضدعفونی وسایل کار بعد از اتمام کار

گندزدائی محیط سرویس های بهداشتی، سرشور و دستشویی ها

ضدعفونی میزکار

کلیه کارکنان باید ملبس به لباس کار باشند، لباس کار باید تمیز و به رنگ روشن باشد.

هر یک از کارکنان باید دارای جایگاه محفوظ و مناسبی به منظور حفظ لباس و سایر وسایل در محل کار باشد.

هریک از کارکنان موظف به داشتن وسایل نظافت، شستشو و استحمام اختصاصی باشند.

جعبه کمک های اولیه با وسایل مورد نیاز در جای مناسب نصب باشد.

استعمال دخانیات برای متصدیان و کارکنان در حین کار ممنوع می باشد.

متصدیان موظف به نصب تابلوهای هشدار دهنده در محل مناسب می باشند.

کف سالن باید از جنس مقاوم صاف بدون درز و شکاف و قابل شستشو باشد و همچنین دارای کف شور به تعداد مناسب و نصب توری در زیر آن باشد.

دیوارها باید صاف، بدون درز و مقاوم باشد و از ورود حشرات، جوندگان جلوگیری بعمل آید

سطح دیوارها باید صاف و به رنگ روشن باشد.

درها و پنجره ها باید از جنس مقاوم بدون زنگ زدگی و ترک خوردگی باشد و قابل شستشو بوده و پنجره های بازشو و درها باید مجهز به توری باشد.

آب مصرفی باید مورد تائید مقامات بهداشتی باشد.

وضع و تعداد دستشویی بهداشتی متناسب باشد.

قفسه، ویترین و گنجه ها باید قابل نظافت بوده، مجهز به در و شیشه سالم و همیشه تمیز و فاصله آن با سطح زمین 30سانت باشد.

پیشخوان و میز کار باید سالم و سطح و جنس آن قابل شستشو باشد.

سالن باید مجهز به دستگاه تهویه و همیشه عاری از بو باشد.

زباله دان درپوش دار زنگ نزن، و قابل شستشو و دارای نایلون زباله باشد.

صندلی و نیمکت ها باید سالم و تمیز باشد.

نگه داری وسایل مستهلک در محیط کار ممنوع می باشد.